Give us a like and we'll keep you in the loop.

I Love Leuven is een community-gedreven blog over leven in Leuven. Ontdek Leuvens leukste plekjes, het laatste nieuws, en de hipste events.

Samenwerking Bhutan en Leuvense Hogeschool

by Kenny Hennens
by Kenny Hennens

Het bezoek van ambassadrice Choden luidt officieel de samenwerking tussen University College Leuven-Limburg en alle Bhutanese lerarenopleidingen in. De UCLL brengt in ons land de meeste leraren voort en wilt die ervaring delen met hun Aziatische collega's. Onderzoeksverantwoordelijke van UCLL's lerarenopleiding, Greet Decin, benadrukt dat het wel degelijk om een samenwerking gaat en niet een kennisoverdracht in één enkele richting. 

De Bhutanezen bieden in hun land een volledig Engelstalig curriculum aan, een project dat bij ons nog in zijn prille kinderschoenen staat. De jarenlange ervaring en expertise die de Bhutanese scholen hebben opgelopen is dan ook een interessante bron van informatie voor de UCLL. De contacten met de Bhutanese regering werden aangehaald mede door UCLL's 'Internationale Samenwerking Noord-Zuid’ bachelor-na-bachelor opleiding en via deze weg zijn er ook reeds plannen om samen te werken met Bhutanese NGO's.