Give us a like and we'll keep you in the loop.

I Love Leuven is een community-gedreven blog over leven in Leuven. Ontdek Leuvens leukste plekjes, het laatste nieuws, en de hipste events.

Wedstrijdreglement

Fotowedstrijd

WEDSTRIJDREGLEMENT

Reglement Fotowedstrijd I Love Leuven

Art 1. De organisatie van deze online fotowedstrijd is in handen van I Love Leuven, een initiatief van Small Teaser, Kempische Steenweg 311/1.02, 3500 Hasselt, België. De deelname aan deze wedstrijd is gratis. Door deel te nemen gaat de bezoeker akkoord met het wedstrijdreglement en elke mogelijke beslissing hieromtrent van de organisator.

Art 2. Je kan enkel deelnemen aan de fotowedstrijd via een eigen Small Teaser-account op iloveleuven.be, waarop u uw selfie via de tool uploadt. De opdracht van de wedstrijd luidt: stuur ons een selfie genomen op je favoriete plek in het Leuvense grondgebied (waarop dus herkenbare elementen van de stad te zien zijn) en vertel ons waarom dit uw favoriete Leuvense plek is. Door deel te nemen verklaart de deelnemer dat hij/zij de maker van deze foto is en er alle rechten op bezit.

Art 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen. Iedereen die in het bezit is van een geldig e-mailadres en die in België gedomicilieerd is, toegang heeft tot het internet en zich kenbaar maakt met geldige naam en e-mailadres kan meespelen. Je mag slechts met één e-mailadres deelnemen. Je e-mailadres en je naam en voornaam moeten overeenstemmen met je identiteit.

Art 4. Deelname gebeurt uitsluitend tijdens de hiervoor voorziene periode. De wedstrijd zal starten op 26 juli 2016 en eindigt op 31 augustus 2016. Alle deelnames die na deze afsluitdatum worden geregistreerd kunnen niet meer in aanmerking genomen worden. I Love Leuven kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor een laattijdige deelname of onvolledige antwoorden dewelke worden geweigerd. De einddatum voor inzendingen wordt op de site vermeld.

Art 5. Eens een foto gepost is, is de deelname definitief en kan er niets meer worden gewijzigd, noch kan de deelname ongedaan worden gemaakt. Beledigende of compromitterende teksten of beelden kunnen gediskwalificeerd worden door de organisatoren.

Art 6. De privacy van de deelnemers wordt gerespecteerd en de persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen niet verder gebruikt worden voor commerciële doeleinden door I Love Leuven of derde partijen. De publicatie van de winnaar zal enkel gebeuren in het kader van de fotowedstrijd en zal geen enkel commercieel gebruik of publicatie inhouden buiten het kader van de wedstrijd.

Art 7. Komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs: spelers die niet in België gedomicilieerd zijn, alsook de personeelsleden van I Love Leuven of van andere bedrijven en organisaties die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de wedstrijd.

Art 8. De wedstrijdjury bestaat uit werknemers van Small Teaser/I Love Leuven. De beslissing van de jury is onherroepelijk, en hieromtrent wordt geen schriftelijke communicatie gevoerd.

Art 9. De prijs voor de winnaar van de I Love Leuven fotowedstrijd bestaat uit een etentje voor twee bij Ristorante Italiano PepeNero ter waarde van € 50.

Art 10. De winnaar wordt binnen de week na de deadline voor deelname bekendgemaakt op de website iloveleuven.be. Hij/zij wordt persoonlijk gecontacteerd. Na afloop van deze wedstrijd ontvangt de winnaar zijn prijs per email.

Art 12. De initiatiefnemers van de wedstrijd hebben het recht om elke deelnemer te contacteren om informatie in het deelnameformulier te bevestigen of om een eventuele andere noodzakelijke reden.

Art 13. De deelnemers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan de deelname, zijnde o.a. kosten verbonden aan enige uitrusting zoals computersystemen, internetabonnement, enz.

Art 14. I Love Leuven behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Art 15. Op dit wedstrijdreglement is het Belgisch recht van toepassing en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.

Contact

Bij problemen bij het uploaden van uw selfie of andere vragen bij de wedstrijd, kan u terecht bij Small Teaser via het e-mailadres support@smallteaser.com. Vermeld in het onderwerp steeds ‘Fotowedstrijd I Love Leuven’.